تبلیغات
تفریحی - مطالب فروردین 1395

تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1395 | نویسنده : افشین

مردی که دستش را درون روغن داغ می کند


روش و رونق کسب و کار هر کسی منحصر به خود اوست و تقلید کردنی نیست؛ همچنان که هیچ یک از ما نه می توانیم و نه حاضریم که کار آقای - پریم سینک - را انجام دهیم تا روزی 100 کیلو ماهی سرخ شده بفروشیم.


مردی که دستش را در روغن داغ می کند (عکس)

این رستوراندار  65 ساله هندی در برابر چشم مشتریان مشتاق دست هایش را در روغن داغ می کند و ماهی های سرخ شده را بیرون می آورد. او می گوید بیش از 25 سال است که دستش را درون روغن های تا 200 درجه حرارت فرو  می برد، بدون این که هیچ وقت سوخته باشد.


مردی که دستش را در روغن داغ می کند (عکس)

وی می گوید به طور اتفاقی متوجه شده که روغن داغ دستهایش را نمی سوزاند . شیرین کاری داغ آقای - پریم سینک - باعث شده که شهره  شهر دهلی نو باشد و روزانه تعداد زیادی مشتری را با ماهی سیر کند.

منبع : parsnaz.ir